Ev / Genel Kültür / Astroloji nasıl ortaya çıktı?

Astroloji nasıl ortaya çıktı?

Astroloji nasıl ortaya çıktı

Astroloji kelimesi Yunancadan türemiş bir kelimedir. Astro “yıldız” logos “bilgi” anlamına gelmekte olup bu kelime bir bilim dalı değil sözde bilimdir. Gök cisimlerinin insan karakteri üzerine ve günlük yaşamı üzerine etkisini araştırmaktadır.

Bilindiğine göre astrolojinin doğuşu Mezopotamya’da M.Ö 3000’lerde ortaya çıkmıştır. İlk astrologlar Sümerli rahipler olarak tarihe geçmiştir. Sümerlerin gök cisimlerinin bazı pozisyonlarına savaş, kıtlık, hasat vb. anlamlar yükleyerek gelecekten haber verdikleri söylenmektedir.

Gök olaylarına bakarak kehanetlerde bulunmak birçok toplumda görülmüştür. Ancak bununla ilgili ilk yazılı örneklere yine Mezopotamya’da yaşamış Asur ve Babil uygurluklarında rastlanmaktadır. Güncel astrolojinin temelini oluşturanlar ise Asurların Katolik kısmını oluşturan Kalde’lilerdir. Bu astroloji günümüz Yunan ve Roma astrolojisinin de kökeni kabul edilmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Tema indir