Home / Hayvanlar / Varroa nedir?

Varroa nedir?

Arıcıların korkulu düşmanı olan varroa hastalığı arıların sönmesine ve arıların zayıflamasına sebep olan bir hastalıktır. Sadece bal arıları kolonilerinde görülen ve bal arısı kurtçuklarında üreme yeteneğine sahip ve yaşamlarını arı kolonilerinde sürdüren bir dış parazittir.

Ülkemizde ilk olarak Trakya Bölgesinde görülmüştür nedeni Trakya Bölgesi ayçiçeği tarlaları bakımından fazla olduğu için bu parazit için uygun ortam sağlanmış olur. Sağlıklı kovanlara en yoğun bir şekilde ayçiçeği yetiştiriciliği olan bu bölgeden geçmektedir.

Bu bölgeye götürülen arıcıların daha sonra arılarını alıp baksa bölgelere gittiklerinde bu bölgeden bulaşan parazit diğer bölgelerde yayılmış olur. Aynı yılın sonbaharın da Akdeniz’e çam balı ve kışlatma için geçişleri ile hızla ülkemize yayılmasına neden olmuştur.

İlk yıllarda büyük zararlar vererek birçok bal arısı kolanisinin sönmesine neden olmuştur. Çünkü ilk zamanlarda ilkel arılık yapan arıcılar varroa hastalığını tespit edemediği için ve birçok arıcı bu hastalığı bilmediği için bilinçsiz bir şekilde kayıplar oluşmuştur.

Aynı zamanda ülkemizde yeni bir hastalık olduğu için ülkemiz sınırlarında satışı yapılan varroa ilacı bulunmamaktadır. Zamanla modern ve teknik aracılığa uygun kovanlar yapılmış fakat bu parazit ülkemiz sınırlarına yayıldığı için kesin bir sonuç göstermemiştir. Arıcıların kovanı takıp etmesi gerekmektedir aksi takdirde arıların ölmesi ve kovanın sönmesine kadar götürebilir.

Parazitle mücadeleye gelecek olursak bu tür mücadelelerde asıl önemli olan arıların zarar görmemesi kovanın sönmemesi ve arıların üretmiş olduğu balın insan sağlığı açısından zararlı olmamasıdır.

İlk olarak fiziksel mücadeleden bahsedersek kovan içi uygun yaşam koşullarını belirli bir süre için uygun ısı değiştirilmelidir. Buradaki amaç özel hazırlanmış kovanlarda kovan sıcaklığı yapay yollarla ısısı yükseltilerek parazitin yaşam koşullarını azaltmak ve ölmesine neden olmak. Parazit uygun ortam koşulu olmadığı için ölür ve kovan dip tahtasına düşer. Kimyasal madde kullanılmadığı için bu mücadelede balda kalıntı sorununu ortadan kaldırmıştır.

Diğer bir mücadeleye gelecek olursak kimyasal mücadele de ise laboratuar testlerinden geçirilmemiş kimyasallar arı ve insan sağlığı açısından olumsuz etkilere neden olabilir o yüzden bu tür kimyasallar ilk olarak testlerden geçirilmeli ve öyle kullanılmalıdır.

Testlerden geçirilen kimyasallar mutlaka tarif edildiği şekilde ve uygun dozda kullanılmalı aksi halde fazla dozda kullanılması hem arılar için hem de insanlar için birçok hastalığa ve ölüme neden olabilir. Arıların bal hasatı döneminde ilaçlama yapılmamalı erken ilkbahar ve geç sonbahar dönemlerinde ilaçlama yapılmalı ki bal insan sağlığı açısından zararlı olmasın.

Kimyasal ilaçlama sırasında kesinlikle maske, eldiven ve gözlük kullanılmalı aksi takdirde kimyasal ilaç insan sağlığına zarar verebilir. İlaçlamanın bu dönemlerinde Tarım ve Köy işleri Bakanlığı tarafından bal arıları için bu amaca yönelik ruhsat verilmeli aynı zamanda yakın yerlerde bulunan diğer arıcılarla iş birlik içinde olmalıdır çünkü bu parazit kolay yayılabilir.

Veteriner hekim reçetesi ile ilaçlar satılmalı ve bu ilaçlar kullanılmalı bilinmedik ilaçlardan uzak durulmalıdır. Bu şekilde kimyasal mücadelede uygulanacak yöntemler düzenli bir şekilde yapılırsa balda ilaç kalıntısının en aza indirgenmesi sağlanmış olur.

About blogyeri

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Watch Dragon ball super